Het Schathuis

Het Schathuis is één van de zogenaamde "bouwhuizen" (schathuis + koetshuis), van de buitenplaats "Huis te Glimmen". Men vindt soortgelijke bouwhuizen bij de borgen in de provincie Groningen, zoals Verhildersum, Freylema, Menkema, etc. (Borgen waren oorspronkelijk een soort kastelen, die in latere tijden tot buitenplaats verbouwd werden.)Het Huis te Glimmen is echter nooit een borg geweest, en werd voornamelijk 's zomers als buitenplaats gebruikt.

Een schathuis werd vooral geëxploiteerd/bewoond door een rentmeester/boer. De pachtopbrengst van de andere boerderijen op het landgoed werd in natura bij hem ingeleverd; vandaar de relatief grote schuur.
's Zomers werd vermoedelijk ook het uit de stad Groningen meegekomen personeel van Huis te Glimmen hier ondergebracht.
Omdat het hier een 'dienstwoning' betrof, werd zo min mogelijk geld besteed aan het onderhoud van de bouwhuizen (schathuis en koetshuis). Veel van het bouwmateriaal is destijds - in de 18e en 19e eeuw - al tweedehands geweest. De indeling van zowel voorhuis als schuur is diverse keren gewijzigd.In de 20e eeuw werd het Schathuis een officiële pachtboerderij; in 1980 werd het verkocht aan de toenmalige pachters. Laatstgenoemden hadden er tot 1993 een melkveebedrijf: 3 rijen koeien namen de gehele schuurruimte in beslag.
Tussen 1995 en 2000 werd het sterk verwaarloosde pand door de huidige eigenaars gerestaureerd waarbij o.a. het dak geheel moest worden vernieuwd. In overleg met Monumentenzorg werden gastenkamers gebouwd op de plaats van de oorspronkelijke "koe-gang". Langs deze kamers werd een glazen galerijgang aangebracht met uitzicht op de deel, die 's winters onverwarmd blijft. In een voormalige bijkeuken met aangrenzende dwarsgang bevindt zich thans een aparte ontbijtruimte voor de gasten. In 2006 werd een eigen zitkamer voor de gasten gerealiseerd, met een eet- of puzzelhoek, comfortabele stoelen en een kast vol kaarten, tijdschriften, brochures en andere touristische informatie. Via thermopane-ramen is er een rechtstreeks uitzicht op de deel, op de tuin en op het fraaie landschap daarachter.